Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

CALESCO - Sprostowanie do RB nr1/2015 z dnia 07.01.2015 roku-Harmonogram przekazywania raportów o ... - EBI

CALESCO - Sprostowanie do RB nr1/2015 z dnia 07.01.2015 roku-Harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)
Share
djs20vb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sprostowanie do RB nr1/2015 z dnia 07.01.2015 roku-Harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2015.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W związku z oczywistą pomyłką dotyczącą daty publikacji raportu rocznego spółki Calesco S.A. za rok 2014 : jest 19.05.2014 rok ? powinno być 19.05.2015 rok Zarząd Calesco S.A. jeszcze raz publikuje poprawiony harmonogram przekazywania raportów okresowych na rok 2015. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 10.02.2015 roku Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 08.05.2015 roku Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 07.08.2015 roku Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 06.11.2015 roku. Raport roczny za 2014 rok - 19.05.2015 rok. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna : § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 . Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Renata Gryczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb