Trwa ładowanie...
dc3qlyk
espi

CALESCO - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najminiej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S ... - EBI

CALESCO - Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najminiej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S.A. (12/2014)
Share
dc3qlyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najminiej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CALESCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZA Emitenta w dniu 23 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 3.750.400 Akcjonariusz: Jacek Gryczka Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 1.087.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA - 29,00% Udział w ogólnej liczbie głosów - 27,37% Akcjonariusz: Maciej Gryczka Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 937.900 Udział w liczbie głosów na ZWZA - 25,01% Udział w ogólnej liczbie głosów - 23,60% Akcjonariusz: Maria Majewska Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 937.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA - 25,00% Udział w ogólnej liczbie głosów ? 23,59% Akcjonariusz: Krzysztof Dokowski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 787.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA - 21,00% Udział w ogólnej liczbie głosów - 19,82% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §4 ust.2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Renata Gryczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk