Trwa ładowanie...
d2053ez
espi

Call Center Tools - Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS (29/2014) - EBI

Call Center Tools - Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS (29/2014)

Share
d2053ez
NEW CONNECT
Raport EBI nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Call Center Tools S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienie z dnia 17.11.2014 r. o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym Spółki zależnej Emitenta - IPOM Sp. z o.o. (IPOM) w zakresie zmiany danych wspólników i wpisać jako jedynego wspólnika posiadającego 100% udziałów - Emitenta. Wpis ma związek z nabyciem przez Emitenta spółki IPOM o czym Spółka informowała m.in. w raportach EBI nr 3/2014 oraz EBI nr 5/2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

Podziel się opinią

Share
d2053ez
d2053ez