Trwa ładowanie...
d1s4jmg

CAM MEDIA S.A. - Emisja obligacji przez spółkę zależną (6/2015)

CAM MEDIA S.A. - Emisja obligacji przez spółkę zależną (6/2015)

Share
d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. w dniu 5 marca 2015 roku) otrzymał dokumenty, z których wynika, że zarząd NEXTBIKE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta) (dalej: ?NEXTBIKE?): 1) w dniu 5 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł. Na podstawie uchwały zostanie wyemitowanych 6.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii B jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Celem emisji obligacji serii B jest finansowanie działalności NEXTBIKE w obszarze realizacji nowych projektów w miastach: Wrocław, Lublin, Opole i Białystok. Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR, powiększonej o określoną marżę. Odsetki będą płatne w kwartalnie z dołu. Obligacje
serii B zostaną wykupione przez NEXTBIKE w dniu, w którym upłynie termin 36 miesięcy liczony od dnia przydziału. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. NEXTBIKE złoży na rzecz subskrybenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z obligacji serii B do kwoty, stanowiącej 150% wartości nominalnej obligacji. Wszystkie obligacje serii B zostaną zaoferowane Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. 2) w dniu 5 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 2/03/2015 w sprawie przydziału obligacji serii B, na podstawie której dokonał przydziału 6.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda na rzecz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-06 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-06 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

Podziel się opinią

Share
d1s4jmg
d1s4jmg