Trwa ładowanie...
d1ywvlc

CAM MEDIA S.A. - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (2/2011)

CAM MEDIA S.A. - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (2/2011)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd CAM Media S.A. przekazuje informacje zawarte w treści otrzymanego w dniu dzisiejszym pisma Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej: "Fundusze"), zgodnie z którym w wyniku transakcji na rynku regulowanym uległ zwiększeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. oraz nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w CAM Media S.A.Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 493.377 akcji CAM Media S.A., które stanowiły łącznie 6,77% kapitału zakładowego CAM Media S.A. i z którymi związane było prawo do łącznie 493.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A., co stanowiło łącznie 4,80% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A.Na dzień 8 lutego 2011 roku Fundusze posiadały 553.377 akcji CAM Media S.A., co stanowiło łącznie 7,60% kapitału zakładowego CAM Media S.A. i z którymi związane było prawo do łącznie 553.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A., co stanowiło łącznie 5,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022)828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2011-02-09 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2011-02-09 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc