Trwa ładowanie...
d4m0n94

CAM MEDIA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej. (35/2015)

CAM MEDIA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej. (35/2015)

Share
d4m0n94
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku podjęło uchwałę nr 21/15, na mocy której powołało Pana Adama Kalkusińskiego do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Szczegółowe informacje na temat powołanego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zyciorys A. Kalkusiński.pdf CV Adam Kalkusiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-09-01 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski
2015-09-01 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94