Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

CAM MEDIA S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej CAM Media S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pod...

CAM MEDIA S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej CAM Media S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010. (9/2011)
Share
d2lxp88
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej CAM Media S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza CAM Media S.A. uchwałą pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, zgodnie z którym zysk netto za rok obrotowy 2010 ma zostać w całości przeznaczony na kapitał zapasowy i w związku z tym nie zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d2lxp88

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2011-04-20 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2011-04-20 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88