Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

CAPITAL - Nabycie udziałów w Monetia Sp. z o.o. (2/2014)

CAPITAL - Nabycie udziałów w Monetia Sp. z o.o. (2/2014)
Share
d1ojejr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w Monetia Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Capital Partners S.A., w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 14 listopada 2012r., tj. informacji o podpisaniu warunkowej umowy nabycia udziałów w Monetia sp. z o.o. przez Certis Investments sp. z o.o. (dalej ?Certis?), której udziałowcem jest Capital Partners Investment I FIZ, którego 98,57% certyfikatów posiada Capital Partners S.A. informuje, że dnia 6 maja 2014r. powziął informację o ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających i tym samym dokonaniu transakcji wynikającej z umowy. Przeniesienie własności 100% udziałów w Monetia sp. z o.o. nastąpiło w dni 5 maja 2014r. Transakcja przeprowadzona została w ramach management buyout przez spółkę celową Certis, w której Capital Partners Investment I FIZ posiada 60% kapitału zakładowego, a kadra zarządzająca pozostałe 40%. Na podstawie zawartej umowy zostały dokonane płatności w łącznej wysokości 7.036 tys. zł, z czego 6.447 tys. zł na rzecz podmiotów Grupy DNB, w tym: 2.399 tys. zł zapłacone przez Certis za
udziały, 3.969 tys. zł tytułem skumulowanych dywidend, 78 tys. zł z innych tytułów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Królewska 16
(ulica) (numer)
+48 22 330 68 80 +48 22 330 68 81
(telefon) (fax)
biuro@c-p.pl www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail) (www)
5272372698 015152014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Paweł Bala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr