Trwa ładowanie...
d3ctbkw
espi
29-12-2011 21:44

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności (63/2011)

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności (63/2011)

Share
d3ctbkw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku zawarł umowę przelewu wierzytelności z Finader S. A. z siedzibą w Wałbrzychu, na podstawie której nabył wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki zawartej przez Finader S. A. z osobą trzecią o łącznej wartości (nominał wraz z należnościami ubocznymi) 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych). Zawarta w dniu dzisiejszym umowa przelewu wierzytelności przenosi wierzytelności w stosunku do osoby trzeciej wynikającą z umowy pożyczki na emitenta. Umowa ta została zawarta odpłatnie, Cash Flow S. A. zapłaci za wierzytelność środkami pochodzącymi z kredytu bankowego (pozyskanego w dniu 28 grudnia 2011 roku, informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku). Wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki nie jest w całości wymagalna. Pożyczka została udzielona na czas nieokreślony (wymagalność należności głównej zależy od wypowiedzenia umowy), a odsetki z niej wynikające są płatne kwartalnie (w
tym zakresie należności uboczne wynikające z wierzytelności są wymagalne okresowo). Data płatności za przedmiotową wierzytelność została ustalona na dzień 30 grudnia 2011 roku. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, nie ma ona również charakteru warunkowego a w jej treści nie zastrzeżono terminu. Pozostałe warunku umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Przedmiotem zawartej umowy przelewu jest wierzytelność o wartości 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), co przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 10 listopada 2011 roku wynosiły 14.327 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ctbkw