Trwa ładowanie...
d4h77lg

CBOS: 33 proc. badanych uważa, że mieszkańcom wsi trudniej osiągnąć dobry poziom życia

38 proc. badanych przez CBOS uznało, że mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej; 57 proc. jest przeciwnego zdania. Według 33 proc. respondentów mieszkańcom wsi trudniej osiągnąć godziwy poziom życia, inaczej uważa 61 proc.

Share
d4h77lg

W styczniowym badaniu "Polacy o życiu na wsi" CBOS zapytał ankietowanych m.in., czy mieszkańcy wsi mają w różnych dziedzinach takie same możliwości, jak osoby z miast.

44 proc. badanych odpowiedziało, że mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, 52 proc. uważa, że te możliwości są takie same. Według 38 proc. mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, 57 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

33 proc. ankietowanych wskazało, że mieszkańcom wsi trudniej osiągnąć godziwy poziom życia, inaczej uważa 61 proc. Zdaniem 31 proc. osoby ze wsi mają mniejsze możliwości zdobycia dobrego wykształcenia; 66 proc. jest zdania, że te możliwości są takie same.

d4h77lg

Tylko mieszkańców wsi CBOS w sondażu pytał o charakter ich miejscowości. Wszyscy badani zostali zapytani m.in. o ich związki z miejscem zamieszkania i pochodzeniem oraz warunki życia na wsi i w mieście.

Według CBOS 89 proc. mieszkańców wsi pochodzi ze wsi, a 11 proc. z miasta. Wśród mieszkańców miast 25 proc. przyznaje się do swoich wiejskich korzeni; najrzadziej w największych polskich miastach (12 proc.).

Jak podkreślono w sondażu, tak znaczna przewaga osób pochodzących z terenów wiejskich wśród mieszkańców wsi nie oznacza braku mobilności ludności wiejskiej. Tylko 48 proc. mieszka w tej samej wsi, w której mieszkali ich dziadkowie. Niemal co piąty (19 proc.) mieszka we wsi, do której przeprowadzili się jego rodzice. Co trzeci (33 proc.) sam przeprowadził się do wsi, w której mieszka obecnie.

CBOS pytał mieszkańców wsi o odległość od ich miejsca zamieszkania do najbliższego miasta. Według badań, mają oni średnio ok. 13 km do najbliższego miasta, przy czym 51 proc. deklaruje, że mieszka nie dalej niż 10 km od jakiegoś ośrodka miejskiego. 37 proc. mieszka w odległości od 10 do 20 km od najbliższego miasta, a 12 proc. - w odległości co najmniej 20 km. 54 proc. mieszka w pobliżu małych miasteczek.

d4h77lg

84 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich najbliższa okolica to teren typowo wiejski, na którym przeważa działalność rolnicza; 11 proc. określiło swoją wieś jako "sypialnie pobliskiego miasta", m.in. z osiedlami domków jednorodzinnych.

CBOS zapytał także respondentów, jakie określenie najlepiej opisuje ich wieś. 34 proc. uznało, że większość mieszkańców pracuje w mieście, rolnicy i pracownicy przedsiębiorstw zlokalizowanych na wsi są w mniejszości.

30 proc. odparło, że zdecydowana większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem lub pracuje w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na wsi, tylko nieliczni pracują w mieście. 24 proc. ankietowanych uznało, że większość zajmuje się rolnictwem lub pracuje w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na wsi, ale sporo mieszkańców pracuje w mieście. 11 proc. odpowiedziało, że prawie wszyscy mieszkańcy pracują w mieście, praktycznie nie ma tu rolników i osób pracujących na wsi. 1 proc. badanych miało problem z udzieleniem odpowiedzi.

Według CBOS w ostatnich latach znacznie zmniejszył się odsetek badanych podkreślających różnice w poziomie życia na wsi i w mieście.

d4h77lg

W 1998 r. 48 proc. podawało, że osoby ze wsi mają mniejsze możliwości osiągnięcia godziwego poziomu życia niż osoby z miasta. W 2006 r. takiego zdania było 40 proc. ankietowanych, a w 2015 r. już tylko 33 proc. respondentów.

Na przestrzeni lat coraz mniej ankietowanych było przekonanych o mniejszych możliwościach zdobycia dobrego wykształcenia przez osoby ze wsi (z 56 proc. w 1998 r. do 31 proc. w 2015 r.), osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej (z 65 proc. w 1998 r. do 38 proc. w 2015 r.) i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (z 64 proc. w 1998 r. do 44 proc. w 2015 r.).

W podsumowaniu sondażu podkreślono, że tereny wiejskie w różnym stopniu można utożsamiać z terenami rolniczymi, które stereotypowo stanowią kwintesencję wsi. Jak zaznaczono, niemal połowa mieszkańców wsi mieszka w miejscowościach, których mieszkańcy w większości pracują w miastach. "Zatem polskie wsie dla bardzo wielu osób są tylko miejscem zamieszkania, natomiast ich życie zawodowe jest związane z miastem" - podkreślono.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 8-14 stycznia na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d4h77lg

Podziel się opinią

Share
d4h77lg
d4h77lg