Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

CCC - Utworzenie spółki zależnej (8/2013)

CCC - Utworzenie spółki zależnej (8/2013)

Share
d45nulr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-22
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Utworzenie spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku Emitent podpisał dokumenty dotyczące utworzenia spółki zależnej CCC Austria Ges.m.b.H. z siedzibą w Graz, Austria. CCC S.A. posiada 100% udziałów w ww. spółce, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro). Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. na terytorium Austrii. O dokonaniu przez odpowiedni organ rejestracji Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | CCC S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCC | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ccc@ccc.eu | | www.ccc.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-02-22 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr