Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7
espi

CCC - Zmiana umowy znaczącej (30/2014)

CCC - Zmiana umowy znaczącej (30/2014)
Share
d33d4e7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2014 roku Spółka otrzymała podpisany egzemplarz aneksu z dnia 23 czerwca 2014 roku do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 31 marca 2009 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 11/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku. Przedmiotowy aneks zmienił kwotę do 45.000.000,00 PLN na zobowiązania z tytułu udzielania Gwarancji, Regwarancji i Akredytyw w PLN, EUR, USD, okres obowiązywania limitu do dnia 18 czerwca 2015 roku oraz termin wygaśnięcia umowy, który upływa z dniem 18 sierpnia 2020 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d33d4e7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2014-07-09 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7