Trwa ładowanie...
d3kvv59

CCI - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (21/2011)

CCI - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (21/2011)

Share
d3kvv59
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-15
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cinema City International, N.V. ("Spółka") niniejszym informuje, że 14 listopada 2011 r. Pan Scott Rosenblum, powołany na członka rady nadzorczej w dniu18 czerwca 2004, został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej. Podstawa prawna: art. 5:53 i następne holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o regulacji rynków finansowych oraz o nadzorze w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Election of the Chairman of the Board of Supervisory DirectorsThe board of managing directors of Cinema City International, N.V. (the “Company”) hereby announces that on 14 November 2011 Mr Scott Rosenblum, appointed as a member of the board of supervisory directors on 18 June 2004, was elected by the board of supervisory directors as the chairman of the board of supervisory directors.Legal grounds: Art. 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision, in conjunction with Art. 56.1.2 and Art. 56.6 of the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59