Trwa ładowanie...
d42nu5u

CD Projekt RED SA - Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany statutu Spó...

CD Projekt RED SA - Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany statutu Spółki (4/2012)

Share
d42nu5u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
CD Projekt RED SA
Temat
Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2012 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 23 stycznia 2012 r. zmiany w Statucie Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie większej niż 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2011 roku, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 73/2011 w dniu 17 grudnia 2011 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę o której mowa powyżej, załączony zostaje do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_4-2012 - załacznik.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

| | | CD Projekt RED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CD Projekt RED SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 375 77 00 | | 022 375 77 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | korporacje@cdprojektred.com | | www.cdprojektred.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2012-01-24 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42nu5u

Podziel się opinią

Share
d42nu5u
d42nu5u