Trwa ładowanie...
d3ohqoz
d3ohqoz
espi

CD Projekt RED SA - Uchwała spółki zależnej w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 rok. (7/2012)

CD Projekt RED SA - Uchwała spółki zależnej w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 rok. (7/2012)
Share
d3ohqoz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
CD Projekt RED SA
Temat
Uchwała spółki zależnej w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, GOG Limited z siedzibą na Cyprze (dalej "GOG Ltd"), podjęło uchwałę w sprawie wypłacenia na rzecz jedynego wspólnika tj. Emitenta, dywidendy w kwocie 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion euro) z zatwierdzonego zysku GOG Ltd za rok 2011. Równowartość zatwierdzonej dywidendy wyrażona w polskich złotych wypłacona zostanie na konto bankowe Emitenta w terminie do końca marca 2012 roku. GOG Ltd jest właścicielem serwisu GOG.com, jednej z czołowych platform cyfrowej dystrybucji gier na komputery PC na świecie. Segment cyfrowej dystrybucji odpowiadał w 2011 roku za 27,9 mln zł przychodów i 4,8 mln zł zysku netto Emitenta grupy kapitałowej, na co w zdecydowanej większości składały się wyniki osiągnięte przez wchodzącą w skład grupy spółkę GOG Ltd.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD Projekt RED SA
(pełna nazwa emitenta)
CD Projekt RED SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
022 375 77 00 022 375 77 10
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2012-03-23 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ohqoz

Podziel się opinią

Share
d3ohqoz
d3ohqoz