Trwa ładowanie...
dkgjemk
espi

CD Projekt RED SA - Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta (2/2013)

CD Projekt RED SA - Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta (2/2013)

Share
dkgjemk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
CD Projekt RED SA
Temat
Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku, powziął wiadomość o dokonanej w dniu 14 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany umowy spółki podmiotu zależnego od Emitenta, polegającej na zmianie jego firmy z dotychczasowej: Porting House sp. z o.o. na GOG Poland sp. z o.o. Powyższa zmiana miała na celu ujednolicenie nazewnictwa spółek w ramach grupy kapitałowej Emitenta i odzwierciedlenie poprzez przyjęcie nowego brzmienia firmy spółki zależnej, charakteru jej aktywności, polegającej na wsparciu dynamicznie rozwijającej się działalności prowadzonej w ramach serwisu GOG.com poprzez należący grupy kapitałowej Emitenta podmiot zależny - GOG Ltd.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkgjemk

| | | CD PROJEKT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CD PROJEKT SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 519 69 00 | | 022 519 69 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | korporacje@cdprojektred.com | | www.cdprojektred.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2013-01-15 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk