Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

CD Projekt RED SA - Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta (2/2013)

CD Projekt RED SA - Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta (2/2013)
Share
d1nnivu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
CD Projekt RED SA
Temat
Zmiana firmy spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku, powziął wiadomość o dokonanej w dniu 14 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany umowy spółki podmiotu zależnego od Emitenta, polegającej na zmianie jego firmy z dotychczasowej: Porting House sp. z o.o. na GOG Poland sp. z o.o. Powyższa zmiana miała na celu ujednolicenie nazewnictwa spółek w ramach grupy kapitałowej Emitenta i odzwierciedlenie poprzez przyjęcie nowego brzmienia firmy spółki zależnej, charakteru jej aktywności, polegającej na wsparciu dynamicznie rozwijającej się działalności prowadzonej w ramach serwisu GOG.com poprzez należący grupy kapitałowej Emitenta podmiot zależny - GOG Ltd.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
022 519 69 00 022 519 69 49
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2013-01-15 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu