Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

CD PROJEKT SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

CD PROJEKT SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
Share
d452r5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CD PROJEKT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 ("Spółka") zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1.Raport okresowy za rok 2012: - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2012 - 21 marca 2013 r. W związku § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. 2.Raporty okresowe za rok 2013: - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 r. - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 - 26 sierpnia 2013 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101
pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
022 375 77 00 022 375 77 10
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2013-01-10 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v