Trwa ładowanie...
d3rnxuy
espi
25-03-2013 12:58

CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raport...

CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K/A w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) (31/2013)

Share
d3rnxuy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K/A w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") niniejszym informuje, o złożeniu w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raportu na Formularzu 8-K/A celem dołączenia Załącznika 99.1 do Formularza 8-K złożonego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, którego polskie tłumaczenie Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 24 marca 2013 r. W związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, w załączeniu CEDC przekazuje pełne polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K/A wraz z załącznikiem. CEDC informuje ponadto, iż pełna angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K/A dostępna jest na stronie internetowej
Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html Załączniki: 1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K/A wraz z załącznikiem. Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport31a_2013.pdf | Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K/A wraz z załącznikiem | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Central European Distribution Corporation
(pełna nazwa emitenta)
CEDC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
NJ 08054 Mt. Laurel
(kod pocztowy) (miejscowość)
Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26
(ulica) (numer)
022 456 60 00 022 456 60 01
(telefon) (fax)
info@cedc.com www.cedc.com
(e-mail) (www)
5418652710 brak
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3rnxuy