Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

CEDC - Raport bieżący CEDC ? Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego ra...

CEDC - Raport bieżący CEDC ? Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q składanego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) za III kwartał 2012 r. (53/2012)
Share
d4bfzvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący CEDC ? Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q składanego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) za III kwartał 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzana instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie") oraz na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.) ("Rozporządzenie"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r., Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji, określony na dzień 9 listopada 2012 r. (piątek), skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q składanego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange
Commission), obejmującego sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2012 r. Spółka informuje, że nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q składanego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) za III kwartał 2012 r. , zostanie podany w najszybszym możliwym terminie oraz mając na względzie wymogi określone w § 103 ust. 2 Rozporządzenia dotyczące informacji w sprawie nowego terminu publikacji raportu na Formularzu 10-Q. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 103 ust. 2 Rozporządzenia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Central European Distribution Corporation
(pełna nazwa emitenta)
CEDC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
NJ 08054 Mt. Laurel
(kod pocztowy) (miejscowość)
Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26
(ulica) (numer)
022 456 60 00 022 456 60 01
(telefon) (fax)
info@cedc.com www.cedc.com.pl
(e-mail) (www)
5418652710 brak
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Bartosz Kołaciński Tymczasowy Dyrektor Finansowy Bartosz Kołaciński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc