Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu raportu na...

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem (ang. CEO) CEDC (11/2013)
Share
d434bbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem (ang. CEO) CEDC | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie") Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") w załączeniu przekazuje pełne polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K dotyczącego warunków umowy o pracę podpisanej przez CEDC z p. Grantem Wintertonem, Prezesem (ang. CEO) CEDC. Ponadto, raport na formularzu 8-K informuje o rezygnacji złożonej przez Wiceprezesa i Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, o czym Spółka informowała w swoim raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 23 lutego 2013 r. oraz o porozumieniu zawartym z Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich. CEDC informuje, że pełna angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities
and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html Załączniki: 1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport11a_2013.pdf | Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Central European Distribution Corporation
(pełna nazwa emitenta)
CEDC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
NJ 08054 Mt. Laurel
(kod pocztowy) (miejscowość)
Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26
(ulica) (numer)
022 456 60 00 022 456 60 01
(telefon) (fax)
info@cedc.com www.cedc.com
(e-mail) (www)
5418652710 brak
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj