Trwa ładowanie...
d1wl3uf

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (2/2010)

Share
d1wl3uf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych akcji serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz ich warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1387/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.Uchwałą Nr 843/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 17 grudnia 2010 r. Zarząd KDPW przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT, zarejestrował 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczył je kodem PLCELPD00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 544 81 00 | | (022) 544 81 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Elżbieta Donata Wiczkowska Członek Zarządu
2010-12-21 Christopher Bruce Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

Podziel się opinią

Share
d1wl3uf
d1wl3uf