Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

CENTROZAP S.A. - Uchwała GPW dotycząca Spółki Zależnej (60/2011)

CENTROZAP S.A. - Uchwała GPW dotycząca Spółki Zależnej (60/2011)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała GPW dotycząca Spółki Zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od swojej Spółki zależnej GKS GieKSa Katowice SA o podjęciu w dniu 11 lipca 2011 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. o następującej treści: "§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 2) 6.000.878 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji serii B, 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D, 5) 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@centrozap.pl www.centrozap.pl
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2011-07-12 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7