Trwa ładowanie...
d33vngw

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 12.12.2011 do...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 12.12.2011 do 20.12.2011 roku (108/2011)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 12.12.2011 do 20.12.2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (dalej "Program skupu"), stosownie do treści art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
("Rozporządzenie"), przekazuje zbiorczą informację dotyczącą transakcji nabycia akcji własnych w dniach od 12.12.2011 roku do 20.12.2011 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w którym Spółka posiada rachunek papierów wartościowych. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera następujące dane dotyczące poszczególnych transakcji: 1. data transakcji: 2011-12-12, godzina transakcji: 09:00:08, ilość: 161 sztuk, średnia cena transakcji: 9zł 2. data transakcji: 2011-12-13, godzina transakcji: 09:00:02, ilość: 73 sztuk, średnia cena transakcji: 8,71zł 3. data transakcji: 2011-12-13, godzina transakcji: 09:19:48, ilość: 88 sztuk, średnia cena transakcji: 8,71zł 4. data transakcji: 2011-12-14, godzina transakcji: 09:55:20, ilość: 217 sztuk, średnia cena transakcji: 8,8zł 5. data transakcji: 2011-12-15, godzina transakcji: 10:37:49, ilość: 217 sztuk, średnia cena transakcji: 8,7zł 6. data transakcji: 2011-12-16,
godzina transakcji: 09:55:14, ilość: 244 sztuk, średnia cena transakcji: 8,25zł 7. data transakcji: 2011-12-19, godzina transakcji: 09:00:07, ilość: 111 sztuk, średnia cena transakcji: 8,31zł 8. data transakcji: 2011-12-19, godzina transakcji: 09:13:36, ilość: 80 sztuk, średnia cena transakcji: 8,31zł 9. data transakcji: 2011-12-19, godzina transakcji: 13:52:01, ilość: 54 sztuk, średnia cena transakcji: 8,31zł 10. data transakcji: 2011-12-20, godzina transakcji: 09:00:07, ilość: 229 sztuk, średnia cena transakcji: 8,31zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250-50-50 | | (22) 250-50-60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@centrumklima.pl | | www.centrumklima.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221022534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw