Trwa ładowanie...
d18pga6

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 21.12.2011 do...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 21.12.2011 do 30.12.2011 roku (2/2012)

Share
d18pga6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 21.12.2011 do 30.12.2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (dalej "Program skupu"), stosownie do treści art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
("Rozporządzenie"), przekazuje zbiorczą informację dotyczącą transakcji nabycia akcji własnych w dniach od 21.12.2011 roku do 30.12.2011 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w którym Spółka posiada rachunek papierów wartościowych. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera następujące dane dotyczące poszczególnych transakcji: 1. data transakcji: 2011-12-21, godzina transakcji: 10:15:47, ilość: 236 sztuk, średnia cena transakcji: 8,20zł 2. data transakcji: 2011-12-22, godzina transakcji: 12:47:06, ilość: 646 sztuk, średnia cena transakcji: 8,10zł 3. data transakcji: 2011-12-23, godzina transakcji: 12:15:59, ilość: 200 sztuk, średnia cena transakcji: 8,02zł 4. data transakcji: 2011-12-23, godzina transakcji: 14:02:15, ilość: 175 sztuk, średnia cena transakcji: 8,04zł 5. data transakcji: 2011-12-23, godzina transakcji: 14:48:03, ilość: 283 sztuk, średnia cena transakcji: 8,04zł 6. data transakcji:
2011-12-27, godzina transakcji: 09:00:06, ilość: 258 sztuk, średnia cena transakcji: 8,28zł 7. data transakcji: 2011-12-27, godzina transakcji: 09:00:06, ilość: 241 sztuk, średnia cena transakcji: 8,28zł 8. data transakcji: 2011-12-27, godzina transakcji: 09:31:53, ilość: 159 sztuk, średnia cena transakcji: 8,28zł 9. data transakcji: 2011-12-28, godzina transakcji: 17:07:13, ilość: 232 sztuk, średnia cena transakcji: 8,43zł 10. data transakcji: 2011-12-28, godzina transakcji: 17:07:13, ilość: 250 sztuk, średnia cena transakcji: 9,43zł 11. data transakcji: 2011-12-29, godzina transakcji: 10:52:33, ilość: 100 sztuk, średnia cena transakcji: 8,88zł 12. data transakcji: 2011-12-29, godzina transakcji: 10:54:43, ilość: 150 sztuk, średnia cena transakcji: 8,88zł 13. data transakcji: 2011-12-29, godzina transakcji: 11:15:53, ilość: 146 sztuk, średnia cena transakcji: 8,98zł 14. data transakcji: 2011-12-29, godzina transakcji: 11:15:53, ilość: 69 sztuk, średnia cena transakcji: 8,99zł 15. data transakcji:
2011-12-29, godzina transakcji: 11:17:00, ilość: 222 sztuk, średnia cena transakcji: 8,99zł 16. data transakcji: 2011-12-30, godzina transakcji: 10:44:28, ilość: 152 sztuk, średnia cena transakcji: 8,99zł 17. data transakcji: 2011-12-30, godzina transakcji: 10:47:14, ilość: 10 sztuk, średnia cena transakcji: 8,99zł 18. data transakcji: 2011-12-30, godzina transakcji: 17:15:41, ilość: 524 sztuk, średnia cena transakcji: 8,98zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250-50-50 | | (22) 250-50-60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@centrumklima.pl | | www.centrumklima.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221022534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

Podziel się opinią

Share
d18pga6
d18pga6