Trwa ładowanie...
d2xu0k6

CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana znaczącej umowy: przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Piasto...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana znaczącej umowy: przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Piastowie oraz rzeczy ruchomych znajdujących się na nieruchomości (37/2010)

Share
d2xu0k6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy: przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Piastowie oraz rzeczy ruchomych znajdujących się na nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym (27.12.2010) Spółka zawarła ze spółką "MULTIDEKOR" G. Podogrocki, T. Podogrocki spółka jawna z siedzibą w Regułach (dalej "Kupujący") umowę, na podstawie której dokonały istotnej zmiany przedwstępnej umowy sprzedaży (dalej "Umowa") nieruchomości składającej się z zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276/1 (dwieście siedemdziesiąt sześć łamane przez jeden), o obszarze 9.969 m2 (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w Piastowie, przy ulicy Noakowskiego nr 4, (dalej "Nieruchomość") oraz znajdujących się na terenie Nieruchomości rzeczy ruchomych, szczegółowo wymienionych w Załączniku Nr 2 do Umowy (dalej "Ruchomości").O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2010.Strony Umowy ustaliły, iż:a) zmieniają określony w Umowie termin zawarcia umowy
przyrzeczonej sprzedaży i zgodnie ustalają go na dzień 27 grudnia 2010 r.,b) zmieniają określony w Umowie termin płatności części ceny w kwocie złotych 2.628.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) i zgodnie ustalają go do dnia 17 stycznia 2011 r.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Aneks stanowi znaczącą zmianę Umowy w rozumieniu art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250 50 50 | | (22) 250 50 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Marek Perendyk Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6