Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z

Ceny mięsa wołowego do końca roku mogą rosnąć - ARR

21.07. Warszawa (PAP) - Do końca roku ceny wołowiny mogą rosnąć z powodu znacząco wyższych cen wołowiny w UE i popytu z zagranicy - napisano w raporcie ARR. Zdaniem ekspertów ceny...
Share
d2jdt5z

21.07. Warszawa (PAP) - Do końca roku ceny wołowiny mogą rosnąć z powodu znacząco wyższych cen wołowiny w UE i popytu z zagranicy - napisano w raporcie ARR. Zdaniem ekspertów ceny żywca drobiowego mogą być w drugiej połowie 2011 roku wyższe niż przed rokiem.

WOŁOWINA

"Prognozowany spadek produkcji wołowiny w UE przyczyniać się będzie do wzrostu jej cen. (...) Znacząco wyższe ceny wołowiny w UE i popyt z zagranicy będą się prawdopodobnie przyczyniały do wzrostu cen na rynku krajowym" - napisano w raporcie.

d2jdt5z

Zespół ekspertów ARR przewiduje, że do grudnia 2011 r. ceny skupu żywca wołowego mogą się kształtować następująco (w zł/kg):

IX '11 XII '11
.
bydło ogółem 5,60-90 5,80-6,10
młode bydło rzeźne 5,90-6,20 6,10-40

ARR szacuje, że przy przewidywanym dalszym ograniczaniu pogłowia krów, w końcu 2011 r. w Polsce pogłowie bydła ogółem będzie kształtowało się na poziomie około 5,7 mln sztuk.

"W drugim półroczu 2011 r. produkcja żywca wołowego prawdopodobnie ulegnie obniżeniu o 6 proc. i w efekcie w całym 2011 r. może się ukształtować na poziomie około 776 tys. ton (402 tys. ton w.b.c.), o 3 proc. wyższym niż w roku poprzednim" - napisano.

d2jdt5z

Eksperci ARR prognozują, że w drugiej połowie roku eksport może ulec ograniczeniu o 5 proc., a w całym 2011 r. wyniesie 345 tys. ton, tj. o 1 proc. więcej niż w 2010 r. W drugiej połowie roku import będzie o 18 proc. większy niż przed rokiem. W efekcie w całym 2011 r. spodziewany jest wzrost importu o 14 proc., do 26 tys. ton.

WIEPRZOWINA

ARR, uwzględniając sezonowe wahania podaży prognozuje, że przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce mogą wynieść we wrześniu 4,60-80 zł/kg, a w grudniu 4,40-60 zł/kg.

"Kluczowy wpływ na kształtowanie się cen w okresie prognozowanym będzie miała malejąca podaż żywca wieprzowego" - napisano.

d2jdt5z

"W wyniku niekorzystnych także w drugim kwartale 2011 r. relacji cen wyznaczających opłacalność chowu trzody chlewnej przewiduje się, że w połowie 2011 r. pogłowie trzody chlewnej będzie o 8-10 proc. mniejsze niż przed rokiem. Sytuacja na rynku zbóż i żywca wskazuje, że w drugiej połowie 2011 r. relacje cen nadal będą niekorzystne dla jej producentów" - dodano.

ARR prognozuje, że eksport mięsa wieprzowego w 2011 roku wzrośnie o 5 proc. do 470 tys. ton.

"W drugiej połowie 2011 r. import może ulec zwiększeniu o 8 proc. Tak więc ocenia się, że w całym 2011 r. import może wynieść 610 tys. ton, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Eksport w pierwszym półroczu 2011 r. może być o 17 proc. większy, a w drugim półroczu o 3 proc. mniejszy niż przed rokiem. W całym 2011 r. może wzrosnąć o 5 proc., do 470 tys. ton. W okresie objętym prognozą Polska pozostanie importerem netto wieprzowiny, a ujemne saldo ulegnie zwiększeniu" - napisano.

"Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost cen wieprzowiny, spowodowany niską krajową podażą, przy wyższych kosztach utrzymania gospodarstw domowych i konkurencyjnym drobiu, w 2011 r. spożycie wieprzowiny może kształtować się na poziomie niższym od odnotowanego w 2010 r., wynoszącego 42,2 kg na mieszkańca" - dodano.

d2jdt5z

DRÓB

Eksperci ARR oceniają, że ceny żywca drobiowego mogą być w drugiej połowie tego roku wyższe niż przed rokiem.

"Biorąc pod uwagę malejącą produkcję i rosnące ceny wieprzowiny, prawdopodobnie zwiększy się popyt na mięso drobiowe. Tak więc pomimo zwiększającej się produkcji żywca drobiowego, jego ceny w II połowie 2011 r. mogą być wyższe niż przed rokiem" - napisano w raporcie.

ARR prognozuje, że przeciętne ceny skupu żywca drobiowego mogą wynieść we wrześniu br 4,00-20 zł/kg, a w grudniu tego roku 3,60-90 zł/kg.

Agencja przewiduje, że w bieżącym roku wzrośnie eksport drobiu w związku ze wzrostem jego krajowej produkcji.

"W całym 2011 r. eksport może wynieść około 500 tys. ton, tj. o 5 proc. więcej niż w 2010 r. (...) Prognozuje się, że w 2011 r. import wyniesie około 70 tys. ton w ekwiwalencie mięsa" - napisano. (PAP)

mac/ nik/ asa/

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z