Trwa ładowanie...
d1p9hpb
d1p9hpb
espi

CERSANIT - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego (48/2010)

CERSANIT - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego (48/2010)
Share
d1p9hpb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 listopada 2010 roku otrzymał Uchwałę nr 1246/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego i z dniem 2 grudnia 2010 roku wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 72.128.020 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CERSANIT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 grudnia 2010 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCRSNT00011".Zarząd Cersanit S.A. informuje również, że w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę nr 1245/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2010 roku, na podstawie której na
dzień 1 grudnia 2010 roku został wyznaczony dzień ostatniego notowania 72.128.020 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CERSANIT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRSNT00094".Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p9hpb

Podziel się opinią

Share
d1p9hpb
d1p9hpb