Trwa ładowanie...
d27vm3j

CERSANIT - Odwołanie osoby zarządzającej Emitenta (33/2011)

CERSANIT - Odwołanie osoby zarządzającej Emitenta (33/2011)

Share
d27vm3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-15
Skrócona nazwa emitenta
CERSANIT
Temat
Odwołanie osoby zarządzającej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Cersanit S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 listopada 2011 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeksu spółek handlowych oraz § 11.2 Statutu Spółki odwołała z funkcji członka zarządu Spółki Pana Marcina Rybarczyka. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERSANIT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
cersanit@cersanit.com.pl cersanit.com.pl
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Ireneusz Kazimierski Członek Zarzadu
2011-11-15 Piotr Mrowiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j