Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

CERTUS CAPITAL S.A. - Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotych ...

CERTUS CAPITAL S.A. - Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (41/2014)
Share
d4b13t8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
CERTUS CAPITAL S.A.
Temat
Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału (pośrednio) ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Certus Capital S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pani Anny Kostro korekta zawiadomienia z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianie (pośrednio) stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Certus Capital S.A. wraz z pismem wyjaśniającym. Treść przedmiotowego zawiadomienia oraz pisma wyjaśniającego przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zal ESPI 41-2014 CCA- korekta zawiadomienia art. 69 Anna Kostro (pośrednio).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Marcin Kozak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8