Trwa ładowanie...
d22cwxg
espi

CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej progu ...

CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (37/2014)
Share
d22cwxg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
CERTUS CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Certus Capital S.A. informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od International Business Management sp. z o.o. zawiadomienie z dnia 4 listopada 2014 r. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Certus Capital S.A. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zal ESPI 37-2014 CCA _zawiadomienie art. 69 IBM.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Marcin Kozak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22cwxg

Podziel się opinią

Share
d22cwxg
d22cwxg