Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

CEZ, a.s. - Do projektu budowy nowych bloków jądrowych w elektrowni Jaslovské Bohunice może wstąp...

CEZ, a.s. - Do projektu budowy nowych bloków jądrowych w elektrowni Jaslovské Bohunice może wstąpić partner (1/2013)
Share
d41z4uk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Do projektu budowy nowych bloków jądrowych w elektrowni Jaslovské Bohunice może wstąpić partner | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ČEZ Bohunice a. s. ze spółką JAVYS, a. s., i Rosatom podpisali memorandum, które stwarza trzeciej stronie warunki do udzielenia potrzebnych informacji o aktualnym stanie przygotowań do projektu budowy nowych bloków jądrowych w rejonie elektrowni Jaslovské Bohunice, na podstawie których ewentualny partner podejmie decyzję o tym, czy jest zainteresowany udziałem w tym projekcie. To memorandum rozpoczyna rozmowy o możliwej sprzedaży udziału w spółce akcyjnej JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.), która jest wspólnym przedsiębiorstwem słowackiej spółki państwowej JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnost, a. s.), posiadającej 51 % akcji, i czeskiej grupy energetycznej ČEZ, która posiada 49% udziałów. To memorandum tylko określa ramy dla oceny stanu projektu i złożenia ewentualnej oferty odkupienia udziału, oraz umożliwia ewentualnemu partnerowi ustalenie, na jakich konkretnych warunkach mógłby wstąpić do projektu, i czy w ogóle jest tym zainteresowany. Głównym priorytetem Grupy ČEZ jest
obecnie przygotowanie budowy dwóch nowych bloków Elektrowni Jądrowej Temelín. Udział w następnym tak kosztownym projekcie byłby dla niej znacznym obciążeniem, dlatego zgodziła się na przetestowanie wstąpienia do projektu następnego partnera. Spółka JESS powstała 31.12.2009 r. i została zapisana w Rejestrze Handlowym RS w celu przygotowania projektu budowy nowych bloków jądrowych w elektrowni Jaslovské Bohunice. Założenie spółki projektowej zaakceptowała Komisja Europejska i rząd Republiki Słowackiej. Kontrola menedżerska funkcjonuje według porozumienia obu partnerów na zasadach równości i wspólnego konsensusu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | A Partner May Join a New Nuclear Build Project in Jaslovské Bohunice ČEZ Bohunice a. s., together with JAVYS, a. s., and Rosatom, have signed a Memorandum that allows a third party to receive requisite information about the current status of preparations for a new nuclear build project in the area of Jaslovské Bohunice, based on which the potential partner should get a clearer picture and decide whether or not they will get involved in the project. The Memorandum was the start of negotiations on the potential sale of an equity stake in JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.), which is a joint-venture of the government-owned company of JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnost, a. s.), holding 51% of shares, and the Czech energy group of ČEZ, which holds a 49% stake. The Memorandum only defines a framework for assessing the project status and the potential submission of an offer to buy an equity stake, making it possible for a potential partner to clarify under what specific terms and
conditions they could join the project and whether they are interested in it at all. The ČEZ Group is now primarily focused on preparing the construction of two new units of the Temelín Nuclear Power Plant. Participating in another major project of this kind would be very demanding on its capacities; therefore, the Group agreed to test the option of allowing another partner to join the project. JESS was registered in the Slovak Commercial Register on December 31, 2009 with a special purpose to prepare the project of building a new nuclear power source in Jaslovské Bohunice. The foundation of the special-purpose vehicle has been approved by the European Commission and the Government of the Slovak Republic. The partners have agreed that the new company will be managed and controlled based on the principle of equality and mutual consensus. | |

d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CEZ, a.s.
(pełna nazwa emitenta)
CEZ, a.s. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
140-53 Praha
(kod pocztowy) (miejscowość)
Duhova 2/1444
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
CZ45274649 45274649
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk