Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

CEZ, a.s. - Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a. s. (15/2013)

CEZ, a.s. - Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a. s. (15/2013)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a. s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada nadzorcza na swoim wtorkowym posiedzeniu dnia 19.3.2013 kooptowała jako nowego członka rady nadzorczej ČEZ p.Prof. Dr. rer. nat. Václava Pačesa, DrSc, Dr.h.c., na okres do następnego walnego zgromadzenia spółki, z ważnością od dnia 20.3.2013. Na tym posiedzeniu rady nadzorczej ČEZ jednocześnie pan Ivo Foltýn zrezygnował ze stanowiska członka rady nadzorczej, w związku z czym zgodnie z przepisami § 38l kodeksu handlowego w rejestrze handlowym zostanie złożony wniosek o wykreślenie jego członkostwa w radzie nadzorczej ČEZ, a. s. na dzień zapisu. Rada nadzorcza jednocześnie wybrała na stanowisko wiceprezesa rady nadzorczej Vladimíra Hronka, dotychczasowego członka.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Changes in the Supervisory Board of ČEZ, a. s. At its session on Tuesday, March 19, 2013, the Supervisory Board co-opted Prof. Dr. Václav Pačes, PhD., Dr.h.c. as a new member of the Supervisory Board of ČEZ for the period until the next session of the General Meeting with effect from March 20, 2013. At the same session of the ČEZ’ Supervisory Board, Mr. Ivo Foltýn resigned from his office of Supervisory Board member. Therefore, in line with Section 38l of the Commercial Code, an application will be filed with the Commercial Register for the deletion of his membership in the Supervisory Board of ČEZ, a. s. as of the entry date. The Supervisory Board at the same time elected Vladimír Hronek, its existing member, as Vice-Chairman of the Supervisory Board.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CEZ, a.s.
(pełna nazwa emitenta)
CEZ, a.s. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
140-53 Praha
(kod pocztowy) (miejscowość)
Duhova 2/1444
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
CZ45274649 45274649
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv