Trwa ładowanie...
d16osnr
espi
03-12-2010 14:03

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW ak...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A. (91/2010)

d16osnr
d16osnr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Uchwale nr 1283/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. ("Uchwała") stwierdza, że do obrotu na rynku równoległym dopuszczonych jest 59.500.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił ponadto z dniem 8 grudnia 2010 r. wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Chemoservis-Dwory S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu8 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCHMDW00010.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16osnr

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (33) 847 20 62 | | (33) 847 37 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2010-12-03 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16osnr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16osnr