Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej (48/2014)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej (48/2014)
Share
d1smyy5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż w dniu 07.11.2014 podpisał z firmą Bioagra-Oil S.A. z siedzibą w Tychach aneks do umowy na "Generalne Wykonastwo i Rozbudowę Parku Zbiorników w Fabryce Estrów Metylowych Olejów Roślinnych w Tychach" (RB nr 4/2014). Aneksem poszerzono zakres rzeczowy robót i dostaw objętych w/w umową. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu aneksu ustalono w wysokości 430.000,00 PLN netto (czterysta trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) + VAT. Wszystkie pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)
d1smyy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-11-07 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5