Trwa ładowanie...
d4qbn2u

CI GAMES - Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania niektórych zasad zawartych w Dob ... - EBI

CI GAMES - Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania niektórych zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (zasad ładu korporacyjnego) (2/2015)

Share
d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania niektórych zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (zasad ładu korporacyjnego) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do postanowień § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w związku ze zwołaniem na dzień 7 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), Zarząd Spółki informuje, że Emitent odstępuje od stosowania poniższych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (?Dobre Praktyki?), tj.: a) Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk spółek giełdowych zawartej w Części I Dobrych Praktyk, nr I.12, zgodnie z którą ?spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej?; b) Dobrej praktyki stosowanej przez akcjonariuszy zwartej w Części IV Dobrych Praktyk, nr IV.10, zgodnie z którą ?spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad?. Odstąpienie przez Emitenta od stosowania powyższych zasad uzasadniają względy techniczne i ekonomiczne. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowa formuła udziału w obradach walnych zgromadzeń (?WZA?) Emitenta w sposób dostateczny pozwala zarówno na realizację jak i na zabezpieczenie interesów ogółu akcjonariuszy Spółki. Ponadto, zdaniem Zarządu Emitenta, potencjalne ryzyka natury prawnej i organizacyjno-technicznej towarzyszące stosowaniu powyższych zasad mogą zagrażać prawidłowemu przebiegowi obrad WZA. Spółka zapewnia akcjonariuszom udział w obradach WZA osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika i na obecnym etapie działalności Emitenta taka formuła partycypacji akcjonariuszy w WZA jest adekwatna do rozmiarów Emitenta, jego struktury organizacyjnej
i struktury akcjonariatu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u