Trwa ładowanie...
d2wfbrv

CI GAMES S.A. - Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej (6/2015)

CI GAMES S.A. - Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej (6/2015)

Share
d2wfbrv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CI GAMES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Emitent złożył spółce Deck13 Interactive GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (?Deck13?) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej w dniu 28 listopada 2011 r., o zawarciu której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Przedmiotem umowy z Deck13 była produkcja gry Lords of the Fallen (?Umowa?). Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Deck13 oświadczenia o wypowiedzeniu. Umowa z Deck13 była umową znaczącą w dniu jej zawarcia oraz w dniu złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest nienależyte wykonanie Umowy przez Deck13. W ocenie Zarządu Spółki rozwiązanie Umowy nie wpłynie negatywnie na wyniki Spółki w roku 2015 i w latach kolejnych. Emitent kontynuuje prace nad kolejnymi wersjami gry Lords of the Fallen na konsole nowej generacji i na urządzenia mobilne, korzystając z pracy zarówno bezpośrednich pracowników
i współpracowników Spółki znajdujących się w strukturze organizacyjnej Emitenta, jak i ze współpracy z zewnętrznymi partnerami Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 718 35 00 | | +48 22 718 35 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cigames.com | | www.cigames.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv