Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

CIECH - Informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okazi...

CIECH - Informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii 01 (21/2014)
Share
d1ob4oj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii 01 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. (dalej: ?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 26 maja 2014 roku otrzymał Uchwałę Nr 122/2014 Zarządu BondSpot S.A. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii 01 spółki Ciech S.A. (dalej: ?Uchwała?). Zgodnie z Uchwałą, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta z dnia 19 maja 2014 roku o zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) Obligacjami Emitenta w związku z zamiarem przedterminowego ich wykupu - działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 28 maja 2014 roku. Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2012 roku. O wyznaczeniu pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. O wcześniejszym wykupie Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2014 z dnia
6 maja 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj