Trwa ładowanie...
d326bqg

Ciech miał w III kw. 6,3 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu (opis)

14.11. Warszawa (PAP) - Ciech miał w trzecim kwartale 2013 roku 6,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,3 mln zł straty przed rokiem....

Share
d326bqg

14.11. Warszawa (PAP) - Ciech miał w trzecim kwartale 2013 roku 6,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,3 mln zł straty przed rokiem. Wynik był niższy od 8,3 mln zł konsensusu rynkowego.

Wynik operacyjny grupy wzrósł do 55,1 mln zł z 20,9 mln zł rok wcześniej i był nieco wyższy od 49,3 mln zł konsensusu.

Przychody grupy ukształtowały się na poziomie 823,4 mln zł. Rok wcześniej było to 1.065 mln zł. Sprzedaż była zgodna z konsensusem na poziomie 823,8 mln zł.

d326bqg

Po trzech kwartałach tego roku grupa miała 68,2 mln zł zysku netto, 175,8 mln zł zysku operacyjnego i 2.705,9 mln zł przychodów. Rok temu było to, odpowiednio, minus 360,7 mln zł, minus 210,5 mln zł i 3.357,6 mln zł.

Spadek sprzedaży o 19,4 proc. rok do roku spowodowany był m.in. zaprzestaniem produkcji TDI oraz EPI przez Infrastrukturę Kapuściska oraz pogorszenie sytuacji w największych sektorach odbiorców nienasyconych żywic poliestrowych (spadek wolumenu o 5,6 tys. ton).

Istotnym czynnikiem był też długi okres zimowy, co przełożyło się na wstrzymanie projektów i prac w sektorze budowlanym. Spółka wskazuje również na dużą konkurencję cenową na rynku oraz coraz większy udział w rynku tanich żywic z Azji. Kolejny czynnik to spadek cen i wolumenu (mniejszy o 66 tys. ton) siarki, a także sprzedaż spółki Alwernia w lipcu 2013 roku.

Pozytywnie na wyniki wpłynął natomiast spadek cen surowców energetycznych, dobra sytuacja w zakresie sprzedaży sody oczyszczonej, wzrost sprzedaży związków fosforu w efekcie bankructwa głównego konkurenta Grupy Ciech na tym rynku (wzrost o 11 tys. ton) oraz reorganizacja działalności grupy i spadek kosztów stałych o 86,8 mln zł (blisko połowę stanowi redukcja świadczeń pracowniczych).

d326bqg

Na obszar działalności finansowej pozytywnie wpłynęła zmiana salda różnic kursowych z ujemnego za trzy kwartały 2012 roku (minus 14,5 mln zł) na dodatnie (plus 8,9 mln zł) po trzech kwartałach 2013 r.

Po trzech kwartałach 2013 r. zysk operacyjny segmentu sodowego wzrósł do 126,9 mln zł ze 101,7 mln zł przed rokiem. Segment organiczny zanotował zysk na poziomie 62,5 mln zł wobec 219 mln zł straty rok wcześniej. EBIT w obszarze krzemiany i szkło wyniósł 14,5 mln zł wobec 0,2 mln zł straty przed rokiem, z kolei agrochemiczny miał 7,1 mln zł zysku wobec 37,3 mln zł straty rok temu. (PAP)

morb/ ana/

d326bqg

Podziel się opinią

Share
d326bqg
d326bqg