Trwa ładowanie...
d3elr69
d3elr69
rząd

CIR: Działania rządu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (komunikat)

...
Share
d3elr69

20.08. Warszawa - CIR informuje:

BUDOWA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

18 marca 2009 roku rząd przyjął Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, która weszła w życie 4 czerwca b.r. Ustawa umożliwia uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i zbudowaniem w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Szacuje się, że inwestycja pozwoli od 2014 r. odbierać 5 mld m3 gazu rocznie. 15 lipca zostało wydane pozwolenie na budowę części lądowej terminalu. Pozwolenie dotyczące części morskiej najprawdopodobniej zostanie wydane jesienią. Inwestycja zostanie ukończona najpóźniej na przełomie 2013 i 2014 r.

d3elr69

W czerwcu br. podpisano umowę na dostawy gazu do terminalu z QatarGas.

ROZBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU I ROPY

Obecnie trwają prace nad rozbudową magazynu gazu w Wierzchowicach (planowane zakończenie pierwszego etapu - przełom lat 2011/2012), a także rozbudową magazynów w Mogilnie, Strachocinie i Husowie. Rozpoczęte są także prace nad budową magazynów w Kosakowie, Bonikowie i Daszewie. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie pojemności magazynowej gazu w Polsce z obecnych 1,66 do 2,36 mld m3 w pierwszym etapie, a ostatecznie do 3,80 mld m3, jak również zwiększenie ich mocy oddawczej. Obecnie trwa procedura notyfikacji do Komisji Europejskiej udzielenia wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w Mogilnie, Kosakowie oraz Wierzchowicach.

Wybudowanie magazynów kawernowych na ropę naftową i paliwa w rejonie miejscowości Kosakowo w woj. pomorskim, o pojemności przekraczającej 12 mln m3, (6,5 mln m3 w pierwszym etapie), stwarza unikalną szansę na długotrwałe zabezpieczenie strategicznych potrzeb magazynowych Polski oraz krajów regionu Morza Bałtyckiego.

d3elr69

W ramach przygotowania projektu wyznaczone spółki podjęły współpracę z firmami projektowymi oraz doradczymi i konsultingowymi z zakresu pozyskania środków UE, jak również procedur administracyjno-prawnych.

BUDOWA KOPALNI GAZU

Do roku 2013 ukończona zostanie budowa kopalni gazu Lubiatów - Międzychód Grotów, na którą rozstrzygnięto przetarg o wartości około - 1,5 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego w kraju wyniosą w 2009 r. ponad 630 mln zł. W kolejnych latach 2010-2011 planowane jest przeznaczenie na ten cel około 1,7 mld zł.

d3elr69

ROZBUDOWA POŁĄCZENIA GAZOWEGO Z RFN

Prowadzona jest rozbudowa interkonektora gazowego na granicy polsko-niemieckiej koło Zgorzelca. Połączenie to może posłużyć, jako potencjalny kierunek dostaw awaryjnych. Po rozbudowie interkonektora jego przepustowość zostanie zwiększona z 0,9 do 2 mld m3

ROZBUDOWA POŁĄCZENIA GAZOWEGO Z CZECHAMI Planowana jest budowa połączenia międzysystemowego (interkonektora) na granicy polsko-czeskiej. W lipcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy European Energy Programme for Recovery, w wysokości 10,5 mln euro ze strony polskiej oraz 3,5 mln euro ze strony czeskiej. W pierwszym etapie, który ma być zrealizowany do końca 2010 r. przepustowość wyniesie 0,5 mld m3 rocznie.

Po roku 2015 możliwa jest budowa drugiego etapu i ewentualnego zwiększenia przepustowości do 2-3 mld m3 rocznie.

d3elr69

BUDOWA ELEKTROWNI ATOMOWYCH

Rząd powołał Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej i przyjął ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej. Przynajmniej jedna z dwóch planowanych elektrowni jądrowych w Polsce powinna zacząć działać do 2020 r.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce nie wyklucza polskiego zaangażowania w podobnych inwestycjach poza granicami kraju.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sdd/

d3elr69

Podziel się opinią

Share
d3elr69
d3elr69