Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Powołanie Pana Andreasa Jaegera na na stanowisko Członka Zarządu City ...

CITY INTERACTIVE S.A. - Powołanie Pana Andreasa Jaegera na na stanowisko Członka Zarządu City Interactive S.A. na kolejną kadencję (15/2012)
Share
d3dhgv5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Pana Andreasa Jaegera na na stanowisko Członka Zarządu City Interactive S.A. na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza City Interactive S.A., na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 roku powołała Pana Andreasa Jaegera na kolejną kadencję na stanowisko Członka Zarządu City Interactive S.A. Druga kadencja Zarządu Emitenta rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 i potrwa 5 lat. Informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowejej Pana Andreasa Jaegera zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 14 marca 2012 roku oraz znajdują się na stronie internetowej City Interactive S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andreas Jaeger nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andreas Jaeger nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
+ 48 22 619 85 90 +48 22 619 99 35
(telefon) (fax)
ir@city-interactive.com www.city-interactive.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5