Trwa ładowanie...
d4lb5la
espi
07-03-2013 08:13

CITY INTERACTIVE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

CITY INTERACTIVE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
d4lb5la
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 205 81 718 9 873 19 738
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 431 21 120 -5 135 5 101
Zysk (strata) brutto -23 372 22 308 -5 600 5 388
Zysk (strata) netto -19 794 16 923 -4 743 4 088
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 073 25 492 2 174 6 157
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 963 -19 064 -6 940 -4 605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 669 -5 248 4 713 -1 268
Przepływy pieniężne netto, razem -221 1 179 -53 285
Aktywa razem 72 457 70 654 17 723 15 997
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 799 12 882 8 023 2 917
Zobowiazania długoterminowe 114 342 28 77
Zobowiązania krótkoterminowe 32 685 12 540 7 995 2 839
Kapitał własny 39 657 57 772 9 700 13 080
Kapitał zakładowy 1 265 1 265 309 286
Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) -1,56 1,34 -0,37 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 3,13 4,57 0,77 1,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012r..pdf Sprawozdania finansowe skonsolidowane za 2012r.
Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej City Interactive S.A. w 2012r..pdf Sprawozdanie z działalności skonsolidowane za 2012r.
City Interactive opinia i raport skosolidowane 2012.pdf Opinia i raport. dot. sprawozdania skonsolidowanego za 2012r.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012r.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lb5la

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Żupnicza 17 | | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 619 85 90 | | +48 22 619 99 35 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
2013-03-07 Andreas Jaeger Członek Zarządu Andreas Jaeger

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Jerzy Litwiniuk Prezes Zarządu ATS Spółka z o.o. Jerzy Litwiniuk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lb5la
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4lb5la
d4lb5la