Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interactive za d...

CITY INTERACTIVE S.A. - Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interactive za drugi kwartał 2013 roku (32/2013)

Share
d3hkizs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
CITY INTERACTIVE S.A.
Temat
Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interactive za drugi kwartał 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wedle wstępnych szacunków Spółki skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w drugim kwartale 2013 roku przekroczyły 12 mln zł. Powyższe szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach: Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez City Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn. pomniejszone o wszystkie udzielone i spodziewane rabaty, zwroty oraz prowizje. Przedstawione szacunki nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2013r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 26 sierpnia br.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza 17 | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 619 85 90 | | +48 22 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs