Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania portfeli papierów wartościowych zarządzanych ...

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. (2/2013)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A., działającego jako podmiot świadczący usługi polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva lnvestors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, zawiadamiające, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki City Interactive SA (dalej "Spółka"), dokonanych w dniu 3 stycznia br. (rozliczanych w dniu 8 stycznia br.) zmniejszył się poziom zaangażowania Aviva lnvestors Poland SA, w zakresie akcji Spółki wchodzących w skład portfeli papierów wartościowych zarządzanych na zlecenie w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia w skład zarządzanych przez Aviva lnvestors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva lnvestors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 623 547 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 623 547 głosów, które stanowią 4,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegóły zawiadomienia w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Aviva Investors Poland SA w imieniu zarzadzanych portfeli.pdf | Zawiadomienie Avica Investors Poland SA z dnia 09.01.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza 17 | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 619 85 90 | | +48 22 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3