Trwa ładowanie...
d3373at

COGNOR S.A. - Dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela emisj ...

COGNOR S.A. - Dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 (13/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 894/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 spółki COGNOR SA Na podstawie wniosku Spółki, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały akcje zwykłe na okaziciela emisji nr 9 o wartości nominalnej 2 zł (dwa) każda, w liczbie 457 446 ( "Akcje"). Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić Akcje z dniem 7 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 września 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTSL00014". Ww. Akcje zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosownie do uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 14 z dnia 14 marca 2011 roku w celu przyznania akcji emisji nr 9
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2013 roku. Przemysław Sztuczkowski ? Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-360 | | PORAJ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ZIELONA | | 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 34/ 316 01 10 | | 34/ 316 01 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | cognor@cognor.pl | | www.cognor.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at