Trwa ładowanie...
d89ax3d

COGNOR S.A. - Korekta jednostkowego raportu za 3 kwartał 2011 (50/2011)

COGNOR S.A. - Korekta jednostkowego raportu za 3 kwartał 2011 (50/2011)

Share
d89ax3d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-15
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
Korekta jednostkowego raportu za 3 kwartał 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Poraju ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu za 3 kwartał 2011 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 roku. Wybrane dane finansowe porównawcze dotyczące rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych podane w EUR zostały przeliczone po błędnym kursie. Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje korektę jednostkowego raportu za 3 kwartał z poprawionymi wybranymi danymi finansowymi. Pozostałe informacje zamieszczone w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 roku są prawidłowe i nie ulegają zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | COGNOR S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-360 | | Poraj | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Zielona | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 34 316 01 10 | | 34 316 01 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cognor@cognor.eu | | www.cognor.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d