Trwa ładowanie...
d1w21ql
espi
22-11-2010 17:07

COGNOR S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (33/2010)

COGNOR S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (33/2010)

d1w21ql
d1w21ql
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-22
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COGNOR SA [Emitent]informuje, że po wznowieniu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu kolejnej przerwy w obradach. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 26 listopada 2010 r., o godzinie 10:00.Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w21ql
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w21ql