Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

COGNOR S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (11/2012)

COGNOR S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (11/2012)
Share
d2azpsg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) ("KSH") zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie.pdf COG ogłoszenie ZWZ
projekty uchwał 18062012.pdf COG projekty uchwał ZWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COGNOR S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360 Poraj
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zielona 26
(ulica) (numer)
34 316 01 10 34 316 01 11
(telefon) (fax)
cognor@cognor.eu www.cognor.pl
(e-mail) (www)
584-030-43-83 190028940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg