Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
15-03-2013 18:26

COLIAN SA - Aneks do umowy Inwestycyjnej (39/2013)

COLIAN SA - Aneks do umowy Inwestycyjnej (39/2013)

Share
d4e9e3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy Inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian SA (dalej Spółka)
w nawiązaniu do raportu nr 7/2013, w którym przekazał informację o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 08.01.13 r. oraz podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 marca 2013 roku uchwał, informuje że w dniu 13 marca 2013 pomiędzy stronami Umowy Inwestycyjnej doszło do zawarcia Aneksu zmieniającego. Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego sposobu rozliczenia opcji sprzedaży, która przysługuje Funduszowi IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 389, (dalej Fundusz). Zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku wykonania przez Fundusz żądania kupna udziałów w kapitale zakładowym Inwestora (tzn. spółki Colian Sweet sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (62-860 Opatówek), ul. Zdrojowa 1, zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000445636) w okresie przypadających po upływie 12 miesięcy, a kończącym się 24 miesiące po dniu nabycia przez Inwestora udziałów w kapitale spółki Firma Cukiernicza Solidarność rok założenia 1952 sp. z o.o. cena kupna udziałów oraz cena kupna wierzytelności Funduszu wobec Inwestora może zostać rozliczona w wyniku objęcia przez Fundusz akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki kapitału docelowego. W razie gdyby uzgodniona struktura transakcji przewidywała objęcie przez Fundusz warrantów uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, Fundusz zobowiązany będzie do wykonania praw tylko z takiej liczby warrantów, która umożliwia rozliczenie jego wierzytelności z tytułu ceny kupna udziałów w kapitale zakładowym Inwestora oraz ceny kupna wierzytelności przysługujących Funduszowi wobec Inwestora.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 50485 39 | | 062 504 85 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | jutrzenka.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w