Trwa ładowanie...
d209xpn
espi
21-12-2011 09:10

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych (187/2011)

Share
d209xpn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 187 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 22 listopada 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 13.000 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 roku oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 2,15 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 13.000 głosów, co stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 20 grudnia 2011 roku będzie
właścicielem 3.462.545 akcji, co stanowi 2,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 3.462.545 głosów, co stanowi 2,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Colian S.A. informuje, iż działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 21.12.2011 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Spółkę własność 255.445 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, skupionych w okresie od 28.11.2011 roku do dnia 15.12.2011 roku o czym emitent informował raportami bieżącymi o numerach 168/2011, 170/2011, 171/2011, 173/2011, 174/2011, 175/2011, 177/2011, 178/2011, 179/2011, 180/2011, 181/2011, 182/2011, 183/2011, 184/2011. Nabyte akcje stanowią 0,18% kapitału zakładowego i dają 255.445 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,18 % udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu. Średnia
jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 2,23 zł za jedną akcję. Na dzień sporządzenia raportu Colian S.A. posiada 3.430.445 akcji, co stanowi 2,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 3.430.445 głosów, co stanowi 2,39 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d209xpn

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 5903314 | | 62 5903329 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | www.colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d209xpn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d209xpn
d209xpn