Trwa ładowanie...
d308gbj

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...

COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych (29/2013)

Share
d308gbj

| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | | 29 | / | Skrócona nazwa emitenta | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | |
| 2013-02-07 | | | | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | | | | | Temat | | | | | | | | | |
| | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | | | | | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN SA | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | | | | Temat | | | | | | null | | | | |
| | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Treść raportu: | Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | |
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2012- 1 marca 2013, za I kwartał 2013- 15 maja 2013, za III kwartał 2013- 14 listopada 2013. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2013 - 2 września 2013. Raporty roczne 2012: Raport roczny- 30 kwietnia 2013, Skonsolidowany raport roczny- 30 kwietnia 2013. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2013 roku otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 6 lutego 2013 Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 14 stycznia 2013 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 5.290 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 roku oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 2,08 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,004% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Colian S.A. po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 6.02.2013 roku będzie właścicielem 8.704.122 akcji, co stanowi 6,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania
8.704.122 głosów, co stanowi 6,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 5903314 | | 62 5903329 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | www.colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj